Մարդկության համար միշտ էլ գրավիչ են եղել երազները, բախտագուշակությունը, վիճակահանությունները և դրանց նշանակությունը ու իմաստը:

    Երազները խմբավորվում են ըստ գուշակության, հայտնության և խառը կերպի:

    Երազների մի մասը մարդկանց բաղձանքների, անցյալ և ներկա կյանք, ցերեկվա տեսած առարկաների, լսածների, խոսացածների զանազան համակիր և հակակիր անդրադարձումներին են:

    Երազների մեկնաբանությունը կախված է այն բանից, թե շաբաթվա կամ ամսվա որ օրը կամ լուսնի օրացույցային որ օրն են տեսել երազները:

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի