Երազում Օձ տեսնելը

ՕՁ

 Մեծը, որը խոսում է երազը տեսնողի հետ՝ ահագնածավալ շահեր, մարդկությանը զարմանք պատճառած մի գործի կատարում: Օձի լուռ հեռանալը՝ շատ մեծ ցավեր: Մեծ օձը՝ մեծ վտանգների ու վնասների հավանականություն, բանտարկություն՝ առողջ մարդկանց համար: Հիվանդի համար՝ անմիջական մահ: Փոքր օձը՝ թշնամություն, հիվանդություն: Խայթվելը՝ թշնամիների պատճառած մեծ վիշտ և վնաս: Սպանելը՝ հաղթել թշնամուն: Հետապնդվելը օձից՝ թշնամիների հետապնդում: Հարձակում կրելը՝ վախենալ թշնամիներից և վնասվել: Անկողնու մեջ տեսնելը՝ ամուսնություն կամ սեռային միություն: Եթե մտնում է փորդ՝ թշնամիների զրպարտանք: Սպանելը անկողնու մեջ՝ կնոջ մահ: Տեսնել և չվախենալը՝ անհոգություն թշնամության հանդեպ: Տեսնելը տան մեջ՝ ընտանեկան խռովություն: Օձին երկու կտոր անելը՝ օգուտ քաղել թշնամիներից: Օձը գտնվի կնոջ գրկում և նա չվախենա՝ հիվանդություն, իսկ եթե հղի է՝ այլանդակ կամ հիվանդ երեխայի ծնունդ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի