Երազում Ֆրանսիացի տեսնելը

ՖՐԱՆՍԻԱՑԻ

 Տաքարյունություն, արագ գործելակերպ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի