Երազում Օրհնություն տեսնելը

ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Տալը՝ սիրելի անձնավորության հեռացում կամ մահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի