Երազում Օրհնել տեսնելը

ՕՐՀՆԵԼ

 Մեկին՝ ծեր ազգականի մահ: Օրհնվելը՝ ուրախություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի