Երազում Օրինակ տեսնելը

ՕՐԻՆԱԿ

 Որևէ բանի, վաճառականի համար՝ հաջող առևտուր, մշակի համար՝ լավ հունձ, աշխատողների համար՝ աշխատավարձի ավելացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի