Երազում Օրացույց տեսնելը

ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 Նորը՝ դրամի գողություն: Հինը՝ դրժում, ուրացում, նենգություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի