Երազում Օտարական տեսնելը

ՕՏԱՐԱԿԱՆ

 Տեսնելը՝ հետաքրքրություն: Հյուրասիրելը՝ խնամք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի