Երազում Օշինդր տեսնելը

ՕՇԻՆԴՐ

 Տեսնելը՝ կռիվ է, անախորժություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի