Երազում Օգուտ տեսնելը

ՕԳՈՒՏ

 Նշան է մեծության ե վեհության:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի