Երազում Քվեարկություն տեսնելը

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

 Ինքնակամ գլխի փորձանքի նշան է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի