Երազում Քույր տեսնելը

ՔՈՒՅՐ

 Տեսնելը՝ գողություն, վատություն, մատնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի