Երազում Քնար տեսնելը

ՔՆԱՐ

 Տեսնելը՝ գորով: Նվագելը՝ անկեղծ սիրտ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի