Երազում Քերիչ տեսնելը

ՔԵՐԻՉ

 Տեսնելը՝ բարգավաճող վաճառականություն: Գործածելը՝ շատ շահավետ գործեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի