Երազում Քեռակին տեսնելը

ՔԵՌԱԿԻՆ

 Տեսնելը՝ անհամաձայնություն, հակառակություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի