Երազում Քացախ տեսնելը

ՔԱՑԱԽ

 Սպիտակը՝ ծաղր ուրիշի հանդեպ: Կարմիրը՝ թշնամանք: Խմելը՝ ձախորդության անհետացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի