Երազում Քարտուղար տեսնելը

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

 Տեսնելը՝ վայելչատեսություն: Լինելը՝ աստվածասիրություն, բարեպաշտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի