Երազում Քարափ տեսնելը

ՔԱՐԱՓ

 Տեսնելը կամ զբոսնելն այնտեղ՝ լքում, տաղտուկ, կսկիծ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի