Երազում Քավոր տեսնելը

ՔԱՎՈՐ

 Լինելը՝ տհաճ գործերի մասնակից դառնալ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի