Երազում Քառակուսի տեսնելը

ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ

 Մի բան տեսնելը՝ կործանարար սխալներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի