Երազում Քայլել տեսնելը

ՔԱՅԼԵԼ

 Հարստության նշան է: Արագը՝ ստիպողական գործեր: Կամաց քայլելը՝ տառապանք: Հաստատ քայլերով՝ մեծ օգուտներ: Քարերի վրայով՝ շահ: Ավազի վրա- յով՝ արժանի վարձատրություն: Գետի վրայով՝ առաջադիմություն: Ծովի վրայով քայլելը դաժան մեկի ձեռքին տառապողի համար՝ երջանկության սկիզբ, ճամփորդի համար՝ շահավետ ճամփորդություն, խառը գործեր ունեցողի համար՝ հաջող լուծում: Բարձրաստիճան անձանց համար՝ նոր պատիվներ, աստիճանի բարձրացում: Այլ անձանց համար՝ վաստակ, զորություն, ուրախություն: Երիտասարդի համար՝ սիրային հաճույքներ, օրիորդի համար՝ շքեղ կյանքի սկիզբ: Քայլել աննպատակ՝ մոտալուտ մահ: Քայլել չորս ոտքով՝ թշնամանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի