Երազում Քաղցրավենիք տեսնելը

ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔ

 Տեսնելը՝ պարզ երջանկություն: Պատրաստելը՝ գոհունակ վիճակ: Փչացածը՝ վտանգներ և դժբախտություն: Մենակ ուտելը՝ քիչ աշխատանքով եղած նպաստավոր գործեր: Ուտել մի կնոջ ընկերակցությամբ՝ շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի