Երազում Քաղաքապետ տեսնելը

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

 Տեսնելը՝ օգնության ստացում: Լինելը՝ երկար աշխատանքով ստացվելիք վարձատրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի