Երազում Փքված տեսնելը

ՓՔՎԱԾ

 Լինելը՝ ցավալի հիվանդություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի