Երազում Փչել տեսնելը

ՓՉԵԼ

 Զրպարտություն: Կրակը բերանով փչելը՝ չարախոսություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի