Երազում Փոփոխություն տեսնելը

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 Որևէ գործի կամ տեղի հուսախաբություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի