Երազում Փորկապ տեսնելը

ՓՈՐԿԱՊ

 Ունենալը՝ բարեկամի պատճառած վնաս կամ ցավ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի