Երազում Փղոսկր տեսնելը

ՓՂՈՍԿՐ

 Գեղեցկություն, համբերություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի