Երազում Փիրուզ տեսնելը

ՓԻՐՈՒԶ

 Հարգված մարդու հետ հանդիպում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի