Երազում Փետուր տեսնելը

ՓԵՏՈՒՐ

 Սպիտակը՝ հարստություն, գոհունակություն: Սևը՝ արտասուք, գործերի հապաղում: Դեղինը՝ անհամաձայնություն, կռիվ: Կարմիրը՝ բարկություն, մեծություն: Կանաչը՝ հակառակություն: Մաքուրը՝ հաճույք: Կեղտոտը՝ հուզմունք: Ուտելը՝ տրտմություն, կսկիծ: Փետրավոր մարմին ունենալը՝ պատիվ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի