Երազում Փաստաբան տեսնելը

ՓԱՍՏԱԲԱՆ

 Դժվարություններ, թշնամություն, անշահ ծախսեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի