Երազում Փայտ տեսնելը

ՓԱՅՏ

 Տեսնելը՝ կատարյալ երջանկություն, բարձրացում: Կրելը՝ շահ: Վառելը՝ շատացող հարստություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի