Երազում Փայլուն տեսնելը

ՓԱՅԼՈՒՆ

 Որևէ բան տեսնելը՝ ուրախություն, ամուսնություն և սեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի