Երազում Փայլել տեսնելը

ՓԱՅԼԵԼ

 Որևէ առարկան՝ սուտ խաբեություն: Լույսինը՝ հուսախաբություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի