Երազում Փականք տեսնելը

ՓԱԿԱՆՔ

 Բարեկամական կամ առևտրական հարաբերությունների խզում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի