Երազում Փաթաթել տեսնելը

ՓԱԹԱԹԵԼ

 Որևէ բան՝ ողորմածություն, գթություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի