Երազում Ցրիչ տեսնելը

ՑՐԻՉ

 Անշահավետ գնումներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի