Երազում Ցորեն տեսնելը

ՑՈՐԵՆ

 Տեսնելը՝ առատություն, բարօրություն, ծրագրերի իրագործում: Դաշտի մեջինը՝ հարստություն: Քաղել ու դարսելը՝ մեծ վաստակ: Այրվելը՝ սով, մահվան վտանգ: Հնձելը՝ հաջող առևտուր, արդյունավետ ձեռնարկումներ: Գնելը՝ չքավորություն: Վաճառելը՝ առաջադիմություն: Ցանելը՝ լավ հունձ: Աղալը՝ հարստություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի