Երազում Ցող տեսնելը

ՑՈՂ

 Հարստություն, փափագների իրականացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի