Երազում Ցնցվել տեսնելը

ՑՆՑՎԵԼ

 Վերջ ձախորղություններին, լավ օրերի վերադարձ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի