Երազում Ցից տեսնելը

ՑԻՑ

 Բանսարկություն, ամբաստանություն: Ցից անելը՝ նեղություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի