Երազում Ցեց տեսնելը

ՑԵՑ

 Չարախոսություն, բամբասանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի