Երազում Ցերեկ տեսնելը

ՑԵՐԵԿ

 ով, եթե երազ է տեսնվում՝ ցնորածին է, անիրականանալի:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի