Երազում Ցավագար տեսնելը

ՑԱՎԱԳԱՐ

 Լինելը՝ պնդաճակատություն: Ցավագարի հետ պառկելը՝ անցողիկ տրտմություն: Ցավագարի հետ մեկին տեսնելը՝ ուրիշների միամտության շահագործում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի