Երազում Ցախ տեսնելը

ՑԱԽ

 Շնորհալիություն, սիրելիություն, ազնվություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի