Երազում Տպարան տեսնելը

ՏՊԱՐԱՆ

 Զարգանալու և կրթվելու փափագ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի