Երազում Տուփ տեսնելը

ՏՈՒՓ

 Տեսնելը՝ ամուսնություն, նոր հարաբերություններ, օծանելիքինը՝ մեծամտություն, սնապարծություն, կործանում: Հայելազարդը՝ պճնասիրություն: Ոսկյան՝ անցողիկ երջանկություն: Արծաթյան՝ վիճակից գոհ լինել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի