Երազում Տունկ տեսնելը

ՏՈՒՆԿ

 Գործի կամ զավակի համար՝ ուրախություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի