Երազում Տուգանք տեսնելը

ՏՈՒԳԱՆՔ

 ի -Ենթարկելը՝ բախտավոր դատ, առկա խնդրի նպաստավոր լուծում: Վճարելը՝ վաստակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի