Երազում Տոմսակ տեսնելը

ՏՈՄՍԱԿ

 Նայելը թվերին՝ հաջողություն: Պատռելը՝ ծախսերի կանոնավորում, խնայողություն: Առևտրական տոմսակը՝ դատավարություն: Թատրոնինը՝ վատնում: Սիրայինը՝ բախտի փոփոխություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի